Genus och arbete (uttagsverktyg, version 2014) - Hem
Uppsala universitet
Tooltip:
Användare:  Gästanvändare Gästanvändare
HemFritextsökningDetaljerad sökningAvancerad sökningVisa fallLadda frågaVariabelsammanställning
     

Välkommen att söka i databasen GaW, version 2014

Eftersom detta verktyg inte kan förändra något i databasen och det tillåts att ha flera inloggningar så finns det ingen särskild utloggningsfunktion. Det räcker att stänga sidan för att bli utloggad.

Fritextsökning innebär att användare kan söka på ord utan att ange i vilka fält orden söks i. För mer information om hur denna sökning kan användas klicka på frågetecknet som finns efter knappen sök.

Detaljerad sökning innebär att användaren själv bestämmer vilka sökkriterier som ska användas. Användaren kan välja att visa resultatet som en lista eller som en tabell där användaren själv bestämmer vilka kolumner som ska tas med. Observera att i detaljerad sökning används alltid 'och' mellan sökkriterierna.

Avancerad sökning innebär att användaren själv bestämmer vilka sökkriterier som ska användas, användaren kan gruppera sökkriterier och använda eller-logik. Användaren kan välja mellan att själv skriva sina villkor eller använda den grafiska funktionalitet som erbjuds. Användaren kan välja att visa resultatet som en lista eller som en tabell där användaren själv bestämmer vilka kolumner som ska tas med.

Visa fall används när användaren vet vilket fallnummer som fallet denne vill se har. Användaren anger det fallnumret och fallet visas under förutsättning att användaren har rättighet att se fallet.

Ladda fråga används för att ladda in sparade frågor. Användaren får se sina egna frågor samt frågor som är publika.


Källunderlag
Antal godkända fall
Carl Wallins arbetsjournal 1847-1877 59
Hildegard Sprinchorn, minnesteckningar 1832-1877 16
Siende (Västmanland), Johan Fredric Muncktells dagbok 1814-1829 24
Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880 1027
Strömsholm (Västmanland), dagsverksjournaler 1826-1839 3
Strömsholm (Västmanland), räkenskaper, 1800 95
Tuhundra (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880 50
Västerås (Västmanland), accisrättens protokoll och handlingar 1757-1811 53
Västerås (Västmanland), förteckning över yrkesgrupper 1756 8
Västerås (Västmanland), kämnärsrättens protokoll 1697-1847 408
Västerås (Västmanland), mantalsuppgifter 1743-1753 112
Västerås (Västmanland), mantalsuppgifter 1811 147
Västerås (Västmanland), rådhusrättens protokoll 1720-1880 678
Västerås (Västmanland), verifikationer till stadens taxeringsmedel 1731-1734 58
Västmanland, respass, Landskansliet 1763-1872 77
Västmanland, suppliker till länsstyrelsen 1758 9