Genus och arbete (uttagsverktyg) - Hem
Uppsala universitet
Tooltip:
Användare:  Gästanvändare Gästanvändare
HemFritextsökningDetaljerad sökningAvancerad sökningVisa fallLadda frågaVariabelsammanställning
     

Välkommen att söka i databasen GaW

Eftersom detta verktyg inte kan förändra något i databasen och det tillåts att ha flera inloggningar så finns det ingen särskild utloggningsfunktion. Det räcker att stänga sidan för att bli utloggad.

Fritextsökning innebär att användare kan söka på ord utan att ange i vilka fält orden söks i. För mer information om hur denna sökning kan användas klicka på frågetecknet som finns efter knappen sök.

Detaljerad sökning innebär att användaren själv bestämmer vilka sökkriterier som ska användas. Användaren kan välja att visa resultatet som en lista eller som en tabell där användaren själv bestämmer vilka kolumner som ska tas med. Observera att i detaljerad sökning används alltid 'och' mellan sökkriterierna.

Avancerad sökning innebär att användaren själv bestämmer vilka sökkriterier som ska användas, användaren kan gruppera sökkriterier och använda eller-logik. Användaren kan välja mellan att själv skriva sina villkor eller använda den grafiska funktionalitet som erbjuds. Användaren kan välja att visa resultatet som en lista eller som en tabell där användaren själv bestämmer vilka kolumner som ska tas med.

Visa fall används när användaren vet vilket fallnummer som fallet denne vill se har. Användaren anger det fallnumret och fallet visas under förutsättning att användaren har rättighet att se fallet.

Ladda fråga används för att ladda in sparade frågor. Användaren får se sina egna frågor samt frågor som är publika.


Källunderlag
Antal godkända fall
Almö (Västmanland), gårdsräkenskaper 1682-1687 100
Anna Greta Veiland, levnadsberättelse och räkenskaper 1741-63 15
Carl Wallins arbetsjournal 1847-1877 59
Dalhem (Gotland), Gustaf Bergs hushållningsdiarium 1768-1769 282
Delsbo (Hälsingland), Elias Jonssons dagbok 1752-1761 16
Ekenäs (Nyland), rådhusrättens protokoll 1678-1681 85
Gripsholm (Södermanland), gårdsräkenskaper 1572-1610 29
Göta hovrätts protokoll 1636-1675, urval 33
Hammerdal (Jämtland), häradstingets protokoll 1646-1687 240
Hildegard Sprinchorn, minnesteckningar 1832-1877 16
Julita gård (Södermanland), gårdsräkenskaper 1574-1583 7
Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1604-1613 160
Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1647 5
Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1697, 1700 214
Linköping (Östergötland), rådhusrättens protokoll 1650, 1690 41
Luleå (Norrbotten), gårdsräkenskaper 1558, 1559, 1561 9
Norrköping (Östergötland), rådhusrättens och kämnärsrättens protokoll 1650 144
Orsa (Dalarna), häradsrättens protokoll 1684, 1686 57
Orsa (Dalarna), häradsrättens protokoll 1736, 1737 56
Orsa (Dalarna), sockenstämmans protokoll 1769-1776 63
Ramnäs (Västmanland), bruksräkenskaper 1674-1690 119
Samling av våldtäktsfall, 1600-1800 42
Siende (Västmanland), Johan Fredric Muncktells dagbok 1814-1829 24
Skellefteå (Västerbotten), häradsrättens protokoll, 1771 69
Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1671-1699 328
Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880 1027
Stockholm, Cristina Charlotta Hiärnes kassabok 1788-1802 16
Stockholm, kämnärsrättens protokoll 1650, 1690, 1748, 1751 209
Stockholm, mantalslängder 1740 19
Stockholm, suppliker till handelskollegium 1667-1734 58
Stockholm, Svea livgarde, regementsrättens protokoll 1685, 1705 3
Stockholm, ämbets- och byggningskollegiums protokoll 1674, 1679, 1690, 1746 106
Stockholms stads tänkeböcker 1555, 1565, 1575 204
Stockholms stads tänkeböcker 1595-1616, urval 23
Stora Malm (Södermanland), sockenstämmans protokoll 1728-1745 124
Strömsholm (Västmanland), dagsverksjournaler 1826-1839 3
Strömsholm (Västmanland), räkenskaper, 1800 95
Södra Österbotten, häradsrättens protokoll år 1700 och 1780 160
Transporter i Sverige 1570-1750 20
Tuhundra (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880 50
Umeå (Västerbotten), gårdsräkenskaper 1557-1560 8
Uppland, Cristina Charlotta Hiärnes dagbok 1744-1747 18
Uppland, häradsrättsprotokoll 1638 30
Vendel (Uppland), häradsrättens protokoll 1615-1645 119
Vittinge (Uppland), Pehr Janssons dagbok 1795-1827 6
Västerås (Västmanland), accisrättens protokoll och handlingar 1757-1811 53
Västerås (Västmanland), domkapitlets protokoll 1632-1646, urval 11
Västerås (Västmanland), förteckning över yrkesgrupper 1756 8
Västerås (Västmanland), kämnärsrättens protokoll 1697-1847 408
Västerås (Västmanland), mantalsuppgifter 1743-1753 112
Västerås (Västmanland), mantalsuppgifter 1811 147
Västerås (Västmanland), rådhusrättens protokoll 1720-1880 678
Västerås (Västmanland), verifikationer till stadens taxeringsmedel 1731-1734 58
Västmanland, respass, Landskansliet 1763-1872 77
Västmanland, suppliker till länsstyrelsen 1758 9
Örebro (Närke), accisrättens protokoll 1743-1788 38
Örebro (Närke), rådhusrättens protokoll 1690, 1691 109
Örebro (Närke), rådhusrättens protokoll, 1756, 1759 72
Örebro län, suppliker till länsstyrelsen 1719-1800 45
Öster-Malma (Södermanland), gårdsräkenskaper 1668-1669 57
Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1602-1605 106
Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1661-1664, 1721 246